brochureIG

Inschrijvingen

 

DE INSCHRIJVINGEN VOOR DIT ACADEMIEJAAR ZIJN AFGELOPEN.

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten op dinsdag 1 juni en eindigen op 30 september 2021.

Je kan online inschrijven via mijnACADEMIE.  Indien nodig helpt het secretariaat van de hoofdschool je graag op weg.
Mail info@beeldacademielier.be of bel 03 488 14 27.

Pas nadat je hebt betaald - en ook dat kan online - ben je definitief ingeschreven.

 

Let op!
 • Een inschrijving is maar één jaar geldig! Je moet je dus tijdig herinschrijven. Herinschrijvingen voor bestaande leerlingen beginnen vanaf 17 mei.
  Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. Je bent dus pas ingeschreven na het betaling van het inschrijvingsgeld!

 

Tarieven

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt: 

 • 320 euro voor volwassenen (+24 jaar) 
 • 135 euro voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en voor wie recht heeft op een sociale vermindering
 • 69 euro voor jongeren (-18 jaar)
 • 45 euro voor jongeren die recht hebben op een sociale vermindering 

Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen.
Digitaal betaal je via deze website

Voorwaarden voor het verminderd tarief

De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:

 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP!
  Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief (of personen die zij ten laste hebben).
  De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).

Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.

Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.

UiTPAS met kansentarief

 • 64 euro voor volwassenen (+24 jaar)
 • 27 euro voor jongeren (18-24 jaar)
 • 13.80  euro voor kinderen (-18 jaar)

De UiTPAS met kansentarief is verkrijgbaar in het Sociaal Huis (Paradeplein 2 in Lier) of dienstencentrum De Waaier (Dorpsstraat 111 in Koningshooikt).

Meer info vind je op http://www.sociaalhuislier.be

Materiaalbijdrage

 • € 50 - Keramiek
 • € 50 - Beeldhouwkunst
 • € 50 - Fotokunst
 • € 50 - Levend model
 • € 30 - Grafiekkunst
 • € 30 - Productontwerp
 • € 30 - Papierambacht
 • € 30 - Beeldende & audiovisuele kunsten
 • € 30 - Digitale beeldende kunst
 • € 15 - Tentoonstellingsbeheer
 • € 15 - Initiatietekenen
 • € 15 - Tekenkunst
 • € 15 - Schilderkunst
 • € 15 - Projectatelier

Deze bijdrage wordt meteen met het inschrijvingsgeld ontvangen.