brochureIG

Corona update

 

Coronamaatregelen: update 25/03/2021

 

Het Overlegcomité heeft op 24/03/2021 beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

 

Dat betekent concreet dat er in de academies geen fysieke lessen noch afstandslessen worden georganiseerd van maandag 29/3 tot en met zondag 18/4. Met andere woorden: de lessen die al voorzien waren, zullen tot en met zondag 28/3 nog doorgaan.

De gebouwen van de hoofdscholen en de vestigingsplaatsen zijn van 29/3 tot en met 18/4 gesloten.

 

 

Coronamaatregelen: update 19/03/2021

 

UPDATE MONDMASKERPLICHT - INFO DEPARTEMENT

 

Tijdens het sociaal overleg van 17 maart besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts samen met het onderwijsveld dat leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school dragen.

 

Aanleiding voor deze maatregel zijn de recente cijfers (1-14 maart) die de CLB's voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn - en vooral in het lager onderwijs - een stijging ten opzichte van de vorige periode (15 - 28 februari), zelfs wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige periode 1 week krokusvakantie zat.

Deze beslissing heeft ook gevolgen voor het deeltijds kunstonderwijs.
Tot nog toe werden leerlingen jonger dan 12 niet verplicht om een mondmasker te dragen in de academie. Daar komt nu verandering in.

De volgende leerlingen dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart een mondmasker in de academie (domein beeldende en audiovisuele kunsten):

 

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar (leerlingen basisonderwijs)
  • Leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn.
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen afstand houden.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.

 

 • Leerlingen vanaf 12 jaar:
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen.
  • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen bewaren.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.

   

   

   

   

  Coronamaatregelen: update 09/03/2021

   

  Op vrijdag 5 maart kondigden de federale en Vlaamse regering na afloop van het overlegcomité versoepelingen aan, inclusief een tijdspad.
  Zo krijgen onder meer het leerplichtonderwijs en de cultuur- en evenementensector uitzicht op meer mogelijkheden.
  Dit biedt hoopvol perspectief voor leerlingen, ouders en iedereen die snakt naar (culturele)evenementen.

   

  In afwachting van meer duidelijkheid voor het Deeltijds Kunstonderwijs over het verdere verloop van het schooljaar, blijven de Lierse academies lessen organiseren volgens de maatregelen die voor DKO gelden (dus met beperking van de groepsgroottes, en geen combinatie -12/+12-jarigen). Het maken van een expliciete keuze voor één buitenschoolse activiteit is niet verplicht. Wie naar de academie wil komen, is welkom!

  Ouders kunnen uiteraard de keuze maken om de buitenschoolse activiteiten van hun kinderen te beperken.

   

  Coronamaatregelen: update 11/02/2021

   

  Na overleg met ons schoolbestuur starten we na de krokusvakantie onze groepslessen voor de -12-jarigen terug op.

   

  De maatregelen over buitenschoolse activiteiten hebben als doel de vorming van bubbels en hun onderlinge connectie te vermijden.
  Wij zijn ervan overtuigd dat we ons aanbod veilig kunnen organiseren, maar we vragen jullie wel om rekening te houden met de duidelijke aanbeveling van de overheid om voor één buitenschoolse activiteit te kiezen.

   

  Goed om weten: wie ervoor kiest om deeltijds kunstonderwijs te blijven volgen, mag alle lessen Muziek, Woord, Dans en Beeld blijven combineren. Het DKO wordt in zijn geheel als één buitenschoolse activiteit beschouwd.

   

  Concreet:

  SASK

  • Voor groepslessen Beeld -12 jaar: vanaf maandag 22/2 zullen er groepen van max. 10 leerlingen samen les kunnen volgen.
   Met het hernemen van de fysieke lessen vallen voor deze groepen de online alternatieven weg.
   De leerkrachten maken hierover afspraken met de ouders en de leerlingen om de groepsverdeling te maken.
    
  • Voor de leerlingen +12 jaar blijven de maatregelen ongewijzigd: code rood blijft de norm (dus 1-op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen).

  SAMWD

  • Voor de groepslessen Muziek -12 (MCV): vanaf maandag 22/2 zullen er groepen van max. 10 leerlingen samen les kunnen volgen.
   De leerkrachten maken hierover afspraken met de ouders en de leerlingen om de groepsverdeling te maken. Leerlingen die niet live naar de groepslessen komen, zullen in samenspraak met de leerkracht MCV de groepsles online kunnen meevolgen.
   Leerlingen -12 kunnen 1-op-1-lessen voor instrument blijven volgen, ook in combinatie met een andere buitenschoolse activiteit.
    
  • Voor de groepslessen Woord -12: vanaf maandag 22/2 zullen er groepen van max. 10 leerlingen samen les kunnen volgen.
   Met het hernemen van de fysieke lessen vallen voor deze groepen de online alternatieven weg.
   De leerkrachten maken hierover afspraken met de ouders en de leerlingen om de groepsverdeling te maken.
    
  • Voor de groepslessen Dans -12: vanaf maandag 22/2 zullen er groepen van max. 10 leerlingen samen les kunnen volgen.
   Met het hernemen van de fysieke lessen vallen voor deze groepen de online alternatieven weg.
   De leerkrachten maken hierover afspraken met de ouders en de leerlingen om de groepsverdeling te maken.
    
  • Voor de leerlingen +12 blijven de maatregelen ongewijzigd: code rood blijft de norm (dus 1-op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen). 

   

   

   

   

  Coronamaatregelen: update 28/01/2021

   

  Academies behoren tot het deeltijds kunstonderwijs, een volwaardige onderwijsvorm. Om een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen, geven we alvast volgende informatie:

   

  • 1. Leerlingen -12 kunnen in elk geval 1-op-1-lessen blijven volgen, ook in combinatie met een andere buitenschoolse activiteit.
   Leerkrachten die hun klas op deze manier organiseren, spreken dit af met de leerlingen.
   De maatregelen over buitenschoolse activiteiten hebben als doel om de vorming van bubbels en hun onderlinge connectie te vermijden. Door de strenge maatregelen die we momenteel reeds hanteren in de SAMWD en de SASK, zijn er echter geen fysieke groepslessen meer, en is het risico op overdracht in groepen onbestaande.
   Er is geen absoluut verbod op meer dan één buitenschoolse activiteit, en de academie heeft niet de verantwoordelijkheid om het aantal buitenschoolse activiteiten te gaan bewaken. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit aanbod veilig kunnen organiseren, maar de beslissing om te combineren met één andere activiteit ligt natuurlijk bij de ouders zelf.
    
  • 2. Het DKO wordt als één geheel gezien. Dit betekent dat men de 1-op-1-lessen in alle domeinen die men volgt, mag blijven volgen.
    
  • 3. Voor leerlingen in quarantaine of die toch kiezen om voorlopig geen fysieke lessen te volgen, voorzien we afstandsonderwijs, in de mate van het mogelijke.
    
  • 4. Voor de groepslessen -12 zal er een aangepast aanbod via afstandsonderwijs zijn, waarmee we proberen zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Leerkrachten maken daarvoor afspraken met hun leerlingen.
    
  • 5. Als de cijfers gunstig evolueren, is er wel perspectief voor na krokusvakantie. Dan zouden de groepslessen voor -12 terug kunnen opstarten, weliswaar met een beperking van de groepsgrootte tot max. 10 leerlingen. Dat bekijken we samen met ons schoolbestuur.
    
  • 6. Voor de leerlingen +12 blijven de maatregelen ongewijzigd: code rood blijft de norm (dus 1- op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen).
    

   

  Sinds gisteren verschijnen voortdurend tegenstrijdige berichten in de media over de maatregelen voor buitenschoolse activiteiten.
  Pas later deze week zal hier duidelijkheid over komen.
  De lokale context van besmettingen in Lier en in minstens vier van onze vestigingsplaatsen weegt momenteel echter door. Voor onze werking houden we ons daarom alvast tot aan de krokusvakantie aan de maatregelen die we op 25 januari hebben gecommuniceerd via een nieuwsbrief en via mail en social media aan onze leerlingen.
  Het geeft ons ook tijd om even af te wachten wat er voor het DKO beslist zal worden.

  Op 25 januari namen het College van Burgemeester en Schepenen Lier na overleg met beide academies onderstaande beslissing.

  Gezien de verdere verspreiding van het coronavirus in het leerplichtonderwijs is het nodig om zo spoedig mogelijk de ‘keten van contacten’ tussen deze leerlingen onderling verder te beperken.
  De beide academies (SAMWD en SASK) zijn door de aard van hun onderwijsactiviteiten een kruispunt van contacten.

   

  Daarom nam het College van Burgemeester en Schepenen Lier, als schoolbestuur van de academie in haar geheel, in afwachting van mogelijke provinciale of nationale maatregelen, volgende beslissingen:
   

  Voor leerlingen die in het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) zitten:

  • Geen fysieke groepsactiviteiten voor muziek, woord, dans en beeldende kunsten in de academie tot nader order, zowel in hoofdschool als vestigingsplaatsen. De leerkrachten Muziek, Woord en Dans houden contact met de leerlingen voor verdere afspraken en het waar mogelijk aanbieden van afstandsonderwijs. De lessen Beeldende Kunsten worden onmiddellijk gegeven via afstandsonderwijs.
    
  • Enkel 1-op-1-lessen kunnen doorgaan. Leerkrachten die groepslessen geven mogen hiervan gebruik maken om remediëring te organiseren. Individuele halfjaarlijkse examens voor Muzikale en Culturele Vorming kunnen alleen met strikte scheiding van de leerlingen in aparte individuele tijdsblokken.
    
  • Opgelet: leerlingen die een brief van CLB krijgen waarin hen wordt gevraagd hun hobby’s tijdelijk stop te zetten, dienen deze maatregel strikt te volgen. Zij kunnen geen lessen, ook niet 1-op-1 volgen voor de periode die vermeld is op de CLB-brief.
    

  Voor leerlingen ouder dan 12 jaar die niet in basisonderwijs zitten, en volwassenen:
  Er is les zoals gepland volgens de maatregelen van code rood: dus 1-op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen.

  • Extra waakzaamheid voor strikt toepassen van alle geldende veiligheidsmaatregelen.

  Wij zullen de evolutie van de cijfers en de maatregelen van Departement Onderwijs nauwgezet opvolgen, en zijn steeds ter beschikking voor meer informatie.

  Directie SAMWD & SASK Lier
  Geert Hendrix - Liesbet Van Huysse - Erwin Scheltjens

   

   

  Coronamaatregelen: update 04/01/2021

  Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs verlengt de lopende maatregelen tot aan de krokusvakantie.
  Geen verstrenging, maar ook geen versoepeling.

   

   

   

  Coronamaatregelen: update 12/11/2020

  Tijdens de herfstvakantie kregen we via het Departement Onderwijs nieuwe richtlijnen doorgestuurd over de opstart na de vakantie in code rood.
  De besmettingscijfers hebben ertoe geleid dat de maatregelen nogmaals verstrengd moesten worden. De draaiboeken zijn de afgelopen dagen meermaals veranderd waardoor we onze uitgewerkte scenario’s opnieuw moeten aanpassen.

  Dit is een work in progress, we vragen jullie wat geduld om de leerkrachten de tijd te geven om alles lesklaar te maken. We willen zoals steeds binnen ons beleid opteren voor de meest veilige situatie voor al onze leerlingen. Er is geen einddatum meegedeeld, maar het Departement Onderwijs volgt de cijfers nauwgezet op, en zal hopelijk over enkele weken een update kunnen geven.

  We zetten de nieuwe maatregelen voor jullie als volgt op een rijtje:
   

  De lessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven volledig behouden zoals voorzien. 
   

  Leerlingen die 12+ zijn maar nog in het lager onderwijs zitten, blijven welkom in de lessen (maar met behoud afstand en mondmasker, zoals ze dat al deden). 
   

  Voor alle leerlingen +12 zijn enkel 1-op-1 lessen toegelaten of moeten de lessen via afstandsonderwijs verlopen. Voor deze lessen zijn we volop de mogelijkheden aan het uitwerken om een kwalitatief online aanbod uit te werken. Hiervoor zal beroep worden gedaan op de kanalen die de leerkracht aanbiedt. Voor dit scenario werden de @sasklier mailadressen aangemaakt. 
   

  We organiseren 1-op-1 besprekingsmomenten in de Academie voor leerlingen die geen digitaal platform hebben of waarvan het/de werk/technische toepassing het niet toelaat om deze online te bespreken. 
   

  Je leerkracht informeert je per mail over het praktisch verloop van jouw lessen.  
   

  Via een reservatiesysteem zullen we zelfstandige werkmomenten organiseren binnen de ateliers van de Academie. Hier zal verder over worden gecommuniceerd als het systeem op punt staat. 
   

  Voor een aantal groepslessen zal een beurtrolsysteem op poten gezet worden zodat één leerling van de groep de les live kan volgen terwijl de rest van de klas online mee volgt. 
   

  Voor deze 1-op-1-lessen, besprekingsmomenten en werkmomenten blijven uiteraard alle maatregelen gelden die al van toepassing waren (mondmaskers, afstand, ontsmetten, verluchten...). 
   

  In ieder geval zal je van je leerkracht(en) nog te horen krijgen welke implicaties dit heeft op de lessen die je volgt. We willen jullie alvast bedanken voor jullie steun en begrip.
  Ook wij beseffen dat dit verre van ideaal is, maar we geloven dat onze veerkracht én de kracht het Beeld ook hier in staat zullen zijn om de nodige ontspanning, groei en plezier te voorzien in deze bijzondere tijden.

  Hou het veilig!

  Het SASK-team

   

   

  Algemene veiligheidsmaatregelen

  Handhygiëne, ontsmetting & extra onderhoud
   

  Social distancing: beperking van het aantal leerlingen, opsplitsing van klassen, aparte toegang en klassen voor de jeugd,...
   

  Het gebruik van mondmaskers voor +12 jaar is verplicht in in de academie.
  Gezien de stijgende trend in het aantal coronabesmettingen besliste de stad Lier om vanaf dinsdag 20 oktober, het dragen van een mondmasker opnieuw te verplichten in alle straten binnen de stadsvesten en dit elke dag tussen 8 en 18 uur. Ook als fietser ben je er verplicht een mondmasker te dragen.
  Zowel op als buiten de stadsvesten is een mondmasker verplicht als het druk is en de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet mogelijk is. Deze verplichting geldt voor alle straten in Lier en Koningshooikt en zowel voor voetgangers als fietsers.
   

  Hygiëne, ontsmetting en verluchting in de lokalen en het gebouw
   

  Circulatie in het gebouw wordt aangepast
   

  De drankautomaten zijn afgesloten
   

  De keuken is niet toegankelijk voor de leerlingen
  De microgolfoven, het materiaal in de kasten en de waterkoker kunnen niet gebruikt worden

   

   • Er is een toenemende ongerustheid onder het personeel. Sommige leerkrachten zien tot 200 leerlingen per week gespreid over de verschillende vestigingsplaatsen.
     
   • Alleen al in de leeftijdscategorie -12 gaat het om meer dan 2100 leerlingen in Lier en zeven vestigingsplaatsen, vaak met twee wekelijkse lesmomenten.
   • Geen fysieke groepsactiviteiten voor muziek, woord, dans en beeldende kunsten in de academie tot nader order, zowel in hoofdschool als vestigingsplaatsen. De leerkrachten Muziek, Woord en Dans houden contact met de leerlingen voor verdere afspraken en het waar mogelijk aanbieden van afstandsonderwijs. De lessen Beeldende Kunsten worden onmiddellijk gegeven via afstandsonderwijs.
     
   • Enkel 1-op-1-lessen kunnen doorgaan. Leerkrachten die groepslessen geven mogen hiervan gebruik maken om remediëring te organiseren. Individuele halfjaarlijkse examens voor Muzikale en Culturele Vorming kunnen alleen met strikte scheiding van de leerlingen in aparte individuele tijdsblokken.
     
   • Opgelet: leerlingen die een brief van CLB krijgen waarin hen wordt gevraagd hun hobby’s tijdelijk stop te zetten, dienen deze maatregel strikt te volgen. Zij kunnen geen lessen, ook niet 1-op-1 volgen voor de periode die vermeld is op de CLB-brief.
     
   • Er is les zoals gepland volgens de maatregelen van code rood: dus 1-op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen.

     

   • Extra waakzaamheid voor strikt toepassen van alle geldende veiligheidsmaatregelen.
     
   • Voor leerlingen -12 jaar blijven de lessen 100 % in de academie doorgaan
    Mag je (verkouden) kind naar de academie? Raadpleeg de beslisboom
   • De lessen voor leerlingen +12 gaan tot nader bericht enkel door:
    • met maximum 4-leerlingen-gelijktijdig-in-een-lokaal
     We gebruiken het reservatiesysteem Supersaas om een overzicht te hebben op wie, wanneer, waar aanwezig is
    • We organiseren over de hele week gespreid zelfstandige werkmomenten voor de leerlingen in (delen van) het atelier. Hiervoor ontwikkelen we een reservatietool
    • We organiseren korte contactmomenten met de leerkrachten (1-op-1) tijdens de normale lestijd. Ook hiervoor kunnen leerlingen een reservatie maken
    • Contact nemen met de hele klas verloopt online