brochureIG

Herbestemming & Tentoonstelling Heilige Familiekerk

Herbestemming Heilige Familiekerk Lier & Tentoonstelling

HERBESTEMMING

De kerkfabriek en de stad Lier slaan de handen in elkaar om te onderzoeken of er ook andere activiteiten mogelijk zijn in de Heilige Familiekerk.

De herbestemmingsstudie van het Projectbureau Herbestemming Kerken schetst hoe de kerk, de pastorie, de pastorietuin, de school en de omliggende omgeving zich op lange termijn kunnen ontwikkelen. De kerk zal haar liturgische functie behouden, maar daarnaast zal een deel van de kerk ingericht worden voor veelzijdig gebruik.

Zo kan de kerk, naast de eredienst, gedeeltelijk gebruikt worden voor andere activiteiten en wordt het kerkgebouw voor een breder publiek ontsloten. Binnen het haalbaarheidsonderzoek werd gezocht naar een versterkte verankering van het kerkgebouw in het sociale weefsel. Zo wordt de pastorietuin aangepakt en heropgewaardeerd als buurtgroen.

Ben je benieuwd hoe de kerk opgedeeld zal worden en wat de nieuwe mogelijkheden zijn? Heb je ideeën voor buurtgebonden activiteiten die in de kerk kunnen doorgaan?
Spring dan eens binnen tijdens de openingsuren.

TENTOONSTELLING

De mens en zijn ontmoetingen staan centraal binnen de toekomstplannen voor de Heilige Familiekerk.

De Beeldacademie Lier kiest ervoor om de mens te laten zien.
Hij is inert aanwezig in de beelden die ontstonden tijdens afstudeerprojecten van de specialisatiegraad Beeldhouwkunst & Ruimtelijke Kunst, en Keramiek. Hij wordt hier letterlijk afgebeeld, geabstraheerd of gesuggereerd via objecten en dieren die hem nabij zijn.
Hiermee laat de Beeldacademie Lier zien waarvoor ze staat: we bouwen aan vakmanschap,artisticiteit en eigenheid binnen onze ateliers. We vinden het belangrijk om naar buiten te treden en de communicatie met toeschouwers aan te gaan.
Kom kijken, laat je begeesteren. Misschien kriebelt het om een opleiding te volgen wie weet staat jouw werk binnen enkele tijd in de vernieuwde Heilige Familliekerk.

Met werken van Hedwig Taeymans, Jef Sterckx en Koen Everaerts

Data & uren

De kerk wordt opengesteld van zaterdag 5 juni 2021 t.e.m. zondag 27 juni 2021 op volgende dagen & uren:

• Zaterdag van 14 tot 17 uur
• Zondag van 14 tot 17 uur
• Woensdag van 19 tot 21 uur
• Vrijdag van 14.30 tot 17 uur

Locatie

Berlaarsesteenweg 85, 2500 Lier

FLYER