brochureIG

Beeldhouwkunst & Ruimtelijke Kunst (10 jaar)

 

VIERDE GRAAD 10 jaar - BEELDHOUW- & RUIMTELIJKE KUNST

 

Beeldhouwen omvat alles wat door vormgegeven materie een hap in de ruimte inneemt en daardoor drager wordt van een inhoud.

In het beeldhouwatelier vindt er een traject plaats dat zowel technisch als artistiek is. Er vindt een diepgaand onderzoek plaats naar beeldtaal, hoe vorm en techniek gebruikt kunnen worden voor datgene wat in woorden niet te vatten is.
Studie naar natuur en levend model dient in de eerste fase als studieobject maar kan later bewust gehanteerd worden als de drager van diverse kunstuitingen, zij het figuratief, abstract of conceptueel.

Analoog met deze oefeningen wordt het creatieve denkproces van de leerling geactiveerd en gestimuleerd aan de hand van compositie oefeningen. De persoonlijke keuze staat hierbij centraal, maar wordt wel geanalyseerd en uitgediept.
Opbouwen van portret en figuur naar levend model. Inzichtelijk constructief denken wordt geïnstalleerd.
De persoonlijke stijl en interpretatie worden hierbij gerespecteerd en ontwikkeld.

 

Mogelijke materialen en technieken zijn: klei, plaaster, cement, terracotta, moulage-technieken, wassen modellen, lassen, beeldhouwen in steen en hout, .. en andere niet conventionele materialen.

 

4.1-2: 4 uur per week atelier + 1 uur per week Kunst & Cultuur *

4.3-4: 4 uur per week atelier + 1 uur per week Ontwerpschetsen **

4.5-10: 4 uur per week atelier + inhoudelijke begeleiding afstudeerproject

 

4de Graad - aanvullende verplichte vakken:

* KUNST & CULTUUR
Tijdens deze lessen maak je een ontdekkingstocht doorheen de ontwikkeling van de beeldende kunst. Alle belangrijke kunst-stromingen komen aan bod. Tentoonstellingen zijn aanleiding om dieper in te gaan op een bepaalde kunstenaar of kunstrichting.

** ONTWERPSCHETSEN
Deze tweejarige opleiding verschaft je een belangrijke basis via elementaire tekenopdrachten, de ontleding van composities en het bestuderen van voorbeelden. Daarnaast leer je je (kunst)filosofisch vertrekpunt te bepalen.

 

Schooljaar 2021-2022

Lier

  • donderdag 18u20 - 21u50

 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze opleiding? Mail naar elleke.frijters@beeldacademielier.be
Voor praktische vragen (over de inschrijving, ...) contacteer het secretariaat van de academie: info@beeldacademielier.be 

Info in verband met inschrijvingen en prijzen vind je via deze link.