brochure

Keramiek

 

VIERDE GRAAD (5 jaar): 7u per week Keramiek en 1u per week Kunst & Cultuur

Vanaf het derde jaar kan je ook kiezen voor 8u Keramiek

SPECIALISATIE (2 jaar): 7u per week Keramiek en 1u per week Keuzeatelier

In het keramiekatelier staat de materie klei centraal. De eerste jaren volg je een sterk afgebakend programma. Aan de hand van zeer uiteenlopende opdrachten ontdek je de technische en artistieke mogelijkheden van keramiek. Je bestudeert zowel de sculpturale als de functionele aspecten van keramiek en ontdekt gaandeweg dat deze ook samen kunnen gaan. Je wordt voortdurend aangespoord om zelfstandig op onderzoek uit te gaan, te experimenteren en nieuwe technieken en materialen uit te proberen. Er gaat ook veel aandacht naar aangrenzende vakgebieden, zoals bijvoorbeeld beeldhouwkunst, juweelkunst of schilderkunst.

Vanaf het vijfde jaar stippel je je parcours (in samenspraak met je leerkracht) grotendeels zelf uit. In de twee specialisatiejaren is het de bedoeling dat je een eigen techniek en persoonlijke beeldtaal ontwikkelt. Je leerkracht fungeert dan vooral als communicatiepunt om dit proces tot een goed einde te brengen.

Lier

Je kiest zelf twee van deze vijf lesmomenten uit:

  • maandag 9.20u tot 13u
  • maandag 13.50 tot 16.30u
  • dinsdag 9.20u tot 13u
  • dinsdag 13.50u tot 15.40u
  • donderdag 13u tot 16.30u

Of je kiest twee van deze drie lesmomenten uit:

  • donderdag 19.10u tot 21.50u
  • zaterdag 9.20u tot 13u
  • zaterdag 13.20u tot 17u