brochure

Inschrijvingen

 

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan vanaf zaterdag 9 mei 2020.

Dat kan op het secretariaat van de hoofdschool aan de Koepoortstraat in Lier.

Maar ook digitaal via deze website. We geven daar de voorkeur aan.

Pas nadat je hebt betaald - en ook dat kan online - ben je definitief ingeschreven.

Inschrijven kan tot en met 30 september.

 

Let op!
 • een inschrijving is maar één jaar geldig! Je moet je dus tijdig herinschrijven.
  Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. Je bent dus pas ingeschreven na het betaling van het inschrijvingsgeld!
 • Voor enkele ateliers kan je enkel inschrijven na een gesprek & toestemming van de leerkracht(en); je kan hiervoor ook niet online inschrijven.
  Deze ateliers zijn:
  • Levend Model
  • Keramiek
  • Schilderkunst (docenten Greet Van Autgaerden & Barry Camps
  • Crossover (toestemming 2 leerkrachten nodig)

 

 

Tarieven

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt: 

 • 318 euro voor volwassenen (+24 jaar) 
 • 134 euro voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en voor wie recht heeft op een sociale vermindering
 • 68 euro voor jongeren (-18 jaar)
 • 44 euro voor jongeren die recht hebben op een sociale vermindering 

Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen.
Digitaal betaal je via deze website

Voorwaarden voor het verminderd tarief

De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:

 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP!
  Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief (of personen die zij ten laste hebben).
  De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).

Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.

Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.

UiTPAS met kansentarief

Ook wie een UiTPAS met kansentarief heeft, kan tegen het verminderd tarief een opleiding volgen.

Je moet wel in Lier of Koningshooikt wonen en recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds.

De UiTPAS met kansentarief is verkrijgbaar in het Sociaal Huis (Paradeplein 2 in Lier) of dienstencentrum De Waaier (Dorpsstraat 111 in Koningshooikt).

Meer info vind je op http://www.sociaalhuislier.be

 

Materiaalbijdrage

Nog niet bepaald voor schooljaar 2020-2021.

Deze bijdrage wordt meteen met het inschrijvingsgeld ontvangen!