brochure

Inschrijvingen

Schrijf je nu in voor het schooljaar 2017-2018!

Dit kan je van thuis uit digitaal via deze website. We geven daar de voorkeur aan.

Pas nadat je hebt betaald - en ook dat kan online - ben je definitief ingeschreven.

Let op: een inschrijving is maar één jaar geldig! Je moet je dus tijdig herinschrijven. Plaatsen worden niet automatisch gereserveerd zonder betaling. 

Sinds maandag 21 augustus is ook het secretariaat weer open. 

Het academiejaar is van start gegaan op vrijdag 1 september om 15 uur.

Inschrijven kan tot en met 30 september. 

Tarieven

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt: 

 • 307 euro voor volwassenen (+24 jaar) 
 • 129 euro voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en voor wie recht heeft op een sociale vermindering
 • 65 euro voor jongeren (-18 jaar)
 • 42 euro voor jongeren die recht hebben op een sociale vermindering 

Op het secretariaat kan je alleen met bancontact betalen. 

Voorwaarden voor het verminderd tarief

De sociale vermindering wordt alleen toegekend aan:

 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • NIEUWE REGELGEVING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP! Sinds 2015 hebben niet alle personen met een handicap recht op het verminderde tarief! Alleen personen die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn erkend én van deze dienst een vergoeding ontvangen, hebben recht op het verminderde tarief. De academie aanvaardt dus alleen nog maar het attest "erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap". Dat attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Meer info: www.handicap.fgov.be/nl 
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).

Jongeren (-18 jaar) die reeds zijn ingeschreven in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.

Jongeren (-18 jaar) hebben ook recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.

Ook wie een Uit-pas heeft, kan tegen een verminderd tarief een opleiding volgen.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om zo'n Uit-pas te krijgen, vind je terug op www.sociaalhuislier.be. 

Materiaalbijdrage

Aan de studenten keramiek, beeldhouwkunst en fotokunst wordt een extra materiaalbijdrage gevraagd. Die bedraagt: 

 • 40 euro voor de studenten keramiek 
 • 30 euro voor de studenten beeldhouwkunst 
 • 20 euro voor de studenten fotokunst 

Deze bijdrage wordt meteen met het inschrijvingsgeld ontvangen!